Aikido İmtahan Qiymətləndirmə Sistemi

divider
  • aikikai
  • Aikido
İmtahan Dərəcələri İmtahan üçün lazımi şərtlər Mündəricat
    Ik
kyo
Ni
kyo
San
kyo
Yon
kyo
Go
kyo
Shiho-
nage
Irimi-
nage
Kote-
gaeshi
Kaiten-
nage
Tenchi-
nage
Jiyu
waza
Kokyu-
ho
5-ci
Kyu
30 gün təcrübə Shomen-uchi         Katatedori Shomen-uchi         Oturaq
4-cü
Kyu
5-ci Kyu aldıqdan sonra 40 gün təcrübə Shomen-uchi
Katadori
      Yokomen-uchi Shomen-uchi         Oturaq
3-cü
Kyu
4-cü Kyu aldıqdan sonra 50 gün təcrübə Shomen-uchi
(Oturaq və Ayaq üstü)
  Ryotedori
Yokomen-uchi
Shomen-uchi
Tsuki
  Ryote
dori
  Oturaq
2-ci
Kyu
3-cü Kyu aldıqdan sonra 50 gün təcrübə Shomen-uchi
(Oturaq və Ayaq üstü)
Katadori
(Oturaq və Ayaq üstü)
  Katatedori
Hanmi-handachi
Shomen-uchi
Tsuki(Ayaq üstü)
Katatedori

Kata

tedori

Ryote
dori

Kata

tedori

Oturaq
1-ci
Kyu
2-ci Kyu aldıqdan sonra 60 gün təcrübə Shomen-uchi
(Oturaq və Ayaq üstü)
Yokomen-uchi
(Oturaq və Ayaq üstü)
Katadori
(Oturaq və Ayaq üstü)
Ushiro Ryotedori
Yokomen
-uchi
Katatedori
Ryotedori
(Hanmi-handaçi və Ayaq üst)
Shomen-uchi
Tsuki
Katatedori
Ryote
dori
Kata
tedori
Ryote
dori
Moro
tedori
(Oturaq Ayaq üstü)
1-ci
Dan
1-ci Kyu aldıqdan sonra 70 gün təcrübə (15 yaş və daha böyük) Silahsız üsullar (oturaq, oturaraq ayaq üstə qarşı, ayaq üstü texnikalar zərbə vurmaq, itələmək,
bütün növ tutuşlar çiyin, dirsək, yaxadan, biləkdən, və əldən, arxadan bütün tutuşlar.
2nd
Dan
1-ci dan aldıqdan sonra minimum 1 il, və 200 gün təcrübə Yuxarıda olan tələblər və əlavə Tantodori və
Futareqake. Aykido haqda məqalə hazırlayın
3rd
Dan
2-ci dan aldıqdan sonra minimum 2 il, və 300 gün təcrübə Yuxarıda olan tələblər və əlavə Taçidori, Codori və
Taninzuqake. Aykido haqda məqalə hazırlayın (mövzu sizə deyiləcək)
4th
Dan
3-cü dan aldıqdan sonra minimum 3 il, və 400 gün təcrübə, (22 yaş və daha böyük) Ciu Vaza, Əvvəlki dərəcələr üzrə proqramın təkrarı, əlavə qısa esse