SAKURA AİKİDO MƏKTƏBİNİN ÜZVLƏRİ

Qara kəmər(Dan dərəcəli) və Qəhvəyi kəmər(Kyu dərəcəli) üzvlərimiz

1) TOFİQ NƏCƏFOV
3-cü Dan Qara Kəmər, AİKİKAİ – AİKİDO. Membership № 236487

2) NAZİM KƏRİMLİ
2-ci Dan Qara Kəmər, AİKİKAİ – AİKİDO. Membership № 233236
1-ci Dan Qara Kəmər, Ciu-Citsu

3) TURAL SÜLEYMANLI
2-ci Dan Qara Kəmər, AİKİKAİ – AİKİDO. Membership № 272006
2-ci Dan Qara Kəmər, Ciu-Citsu

4) SVETLANA İBİŞOVA
2-cİ Dan Qara Kəmər, AİKİKAİ – AİKİDO. Membership № 233240

5) İLHAM İBİŞOV
2-cİ Dan Qara Kəmər, AİKİKAİ – AİKİDO. Membership № 233239

6) ƏFQAN İBİŞOV
2-cİ Dan Qara Kəmər, AİKİKAİ – AİKİDO. Membership № 272003

7) ŞAMİL ŞAMİLOV
2-cİ Dan Qara Kəmər, AİKİKAİ – AİKİDO. Membership № 272004

8) ƏHƏD SÜLEYMANLI
2-cİ Dan Qara Kəmər, AİKİKAİ – AİKİDO. Membership № 272005
2-ci Dan Qara Kəmər, Ciu-Citsu

9) MƏRDAN KAMALLI
1-cİ Dan Qara Kəmər, AİKİKAİ – AİKİDO. Membership № 301325

10) RƏŞAD ƏLİBAXIŞOV
1-cİ Dan Qara Kəmər, AİKİKAİ – AİKİDO. Membership № 301326

11) TEYMUR NƏCƏFOV
1-cİ Dan Qara Kəmər, AİKİKAİ – AİKİDO. Membership № 301324

12) RAVİL SALMANOV
1-cİ Dan Qara Kəmər, AİKİKAİ – AİKİDO. Membership № 309089
1-cİ Dan Qara Kəmər, AİKİJİTSU

13) ƏKBƏR HÜSEYNOV
1-cİ Dan Qara Kəmər, AİKİKAİ – AİKİDO. Membership № 309090

14) SAMİRƏ SƏFƏROVA
1-cİ Dan Qara Kəmər, AİKİKAİ – AİKİDO. Membership № 309087

15) ELVİN SÜLEYMANZADƏ
1-cİ Dan Qara Kəmər, AİKİKAİ – AİKİDO. Membership № 309088

16) FƏRİD MƏMMƏDZADƏ
1-cİ Kyu Qəhvəyi kəmər, AİKİDO

17) CAVİD İBRAHİMOV
1-cİ Kyu Qəhvəyi kəmər, AİKİDO

18) ZİYA İBRAHİMOV
1-cİ Kyu Qəhvəyi kəmər, AİKİDO

19) ƏKBƏR ƏKBƏROV
2-cİ Kyu Qəhvəyi kəmər, AİKİDO

20) EMİN SALAHOV
2-cİ Kyu Qəhvəyi kəmər, AİKİDO 

21) MURAD RZAYEV
2-cİ Kyu Qəhvəyi kəmər, AİKİDO 

22) ORXAN CƏFƏROV
1-cİ Kyu Qəhvəyi kəmər, AİKİDO