Terminlər

divider

Aikidonun Banisi – (O Sensey) 
Morihey Ueşiba (1883-1969)

O Sensey – Dahi Müəllim
AİKİDO     Ai- Harmoniya
             Ki- Daxili qüvvə, Enerji
             Do- Yol,Üsul
Aikido Daitoryu, Aiki Cutsu texniki bazası və Omoto kyo Şinto fəlsəfi bazası əsasında yaradılmışdır.
Morihei Ueşibanın texniki ustadı- Sokaku Takeda
Morihei Ueşibanın mənəvi ustadı- Onisaburo Dequçi

ÜMUMİ TERMİNLƏR Dojo- Zal, yolun dərk edilməsi yeri Dogi- Döyüş sənətləri üçün geyim Nage- Müdafiə olunan Uke- Hücum edən Ma ay-təhlükəsiz məsafa Tegatana- Əl qılınc Obi- Kəmər 1 Dən 10-a qədər say İÇİ Ni SAN Şİ ( YON ) QO ROKU ŞİÇİ ( NANA ) HAÇİ KYU CYU
Salamlamaq, Komandalar O negai şimas- Size e tibar edirəm (dərsin əvvəlində, ikilikdə işləməkdən əvvəl) (Domo) Arigato gazaimas(maşita)- ((Çox) Sağol- dərsin sonunda, ikilikdə işləməkdən sonra) Hacime- Başla Yame- Dayan Suvare, Seiza- Otur Tatte, Kiritsu- Ayaga qalx Yoy- Diqqət, Hazır ol Hayaku- Tez ol Mavare- 180° dönmek
OTURAQ VƏZİYYƏTLƏR Seyza- Salamlamaq və gözləmək pozisiyası Şikko- Hücum və müdafiyə pozisiyası Aqura- Çömbəlmək
TEXNİKİ BÖLMƏLƏRİ Aşi vaza- Hərəkətlər texnikası Ukemi vaza- Təhlükəsiz yıxılma pozisiyası Taçi vaza- Ayaqüstü vəziyyyət texnikası Suvari vaza- Oturaq vəziyyət texnikası Atemi vaza- Zərbə texnikası
HƏRƏKƏTLƏR – AŞİ VAZA İrimi Aşi – Dairəvi Giriş Hərəkəti Tenkan Aşi – Dairəvi Çıxış Hərəkəti Tay Sabaki Aşi- Böyük Dairə Hərəkəti ( İrimi Aşi,Tenkan Aşi ) Tsugi Aşi – Söykəmə hərəkəti Tenkay Aşi – Sürüşərkən Dönmək Hərəkəti Ayumi Aşi – Sadə Addım Şikko Ho – Diz Üzərində Hərəkət Suvari/Şikko/Tay Sabaki – Diz Üzərində Böyük Dairə
DURUŞLAR Migi Kamae – Sağ tərəfli duruş Hidari Kamae – Sol tərəfli duruş Ay Hanmi – Eyni tərəfli pozisiya Giyaku Hanmi – Əks tərəfli pozisiya Şizentai – Sərbəst duruş
HÜCUMLAR – ATEMİ VAZA Atemi – Zərbə Tski – Yumruq Zərbəsi Çudan Tski – Sinə Səviyyəsində Yumruq Zərbəsi Codan Tski – Baş Ssəviyyəsində Yumruq Zərbəsi Gedan Tski – Kəmərdən Aşağı Səviyyəsində Yumruq Zərbəsi Yokomen Tski – Yan Tərəfindən Yumruq Zərbəsi Şomen Uçi – Ön Tərəfdən Kəsici Zərbə Yokomen Uçi – Yan Tərəfdən Kəsici Zərbə Kata te dori – 1 əl ilə 1 əli tutmaq Rio te dori – 2 əl ilə 2 əli tutmaq Kata dori – Çiyin Səviyyəsində Paltardan Tutmaq Mae geri – Ön Ayaq Zərbəsi Mavaşi geri – Yan Dairəvi Ayaq Zərbəsi
BƏDƏN HİSSƏLƏRİ Te – Əl Aşi – Ayaq Ude – Çiyin Mune – Sinə Hici – Dirsək Kote – Bilək Atama – Baş
UKEMİ – TƏHLÜKƏSİZ YIXILMALAR Mae Ukemi – İrəli Yıxılma Uşiro Ukemi – Arxaya Yıxılma Yokko Ukemi – Yan Tərəfə Yıxılma Mae Kayten Ukemi – İrəli yuvarlanaraq Yıxılma Uşıro Kayten Ukemi – Arxaya Yuvarlanaraq Yıxılma Yokko Kayten Ukemi – Yan Tərəfə Yuvarlanaraq Yıxılma Mae Ukemi Mate – İrəli Yıxılaraq Yerdə Qalmaq Uşiro Ukemi Mate – Arxaya Yıxılaraq Yerdə Qalmaq Yokko Ukemi Mate – Yana Yıxılaraq Yerdə Qalmaq Mae Kayten Ukemi Mate – İrəli Yuvarlanaraq yıxılmaqla yerdə qalmaq Yokko Kayten Ukemi Mate – Yan Tərəfə Yuvarlanaraq Yıxılmaqla Yerdə Qalmaq